Sinds begin van het nieuwe studiejaar is een eerste concrete interdisciplinaire samenwerking van start gegaan tussen de domeinen Gezondheid, Sport en Welzijn (GSW), Agro, Food en Life Sciences (AFL) en de Gemeente Rotterdam. Onder de vlag van de Urban Health Academy (UHA) zijn studenten Dier- en veehouderij (DV) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) nieuwsgierig aan de slag gegaan om dier- en zorgfuncties te combineren op groene plekken in de stad Rotterdam. De opleiding Landscape and Environment Management (LEM) is ook betrokken bij de samenwerking. LEM is tevens trekker van de UHA.

De afdeling Natuur- en milieu educatie (NME) van de gemeente Rotterdam is razend enthousiast over deze samenwerking en staat open voor creatieve en innovatieve project ideeën om de stad verder te vergroenen en de gezondheid van haar inwoners te verbeteren. “De studenten gaan uit van 3 bestaande groene locaties in de stad, waaronder kinderboerderijen en voedseltuinen, met ieder verschillende kansen en uitdagingen als vergrijzing in de wijk en achterstandsproblematiek”, aldus Sander Appel, teammanager NME Gemeente Rotterdam, onderdeel van Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling . Studenten DV en SPH denken in interdisciplinaire groepen na over hoe zorg- en dierhouderij te combineren zijn op een creatieve en duurzame manier, in verbinding met de bewoners van de wijk en met oog voor dierwelzijn en hygiëne. Zo kan bijvoorbeeld de arbeidsintegratie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bevorderd worden. Studenten LEM kunnen hun expertise van klimaatadaptatie en de ‘groene’ inrichting van de fysieke leefomgeving goed inzetten in het verlengde van dit project.

Dit innovatieve initiatief sluit aan bij de domeinpijlers “duurzaam, gezond en creatief” van AFL en het onderzoeksprogramma “feeding and greening megacities”. “Het was een heel logische stap om de krachten te bundelen met GSW vanwege de positieve gezondheidseffecten van natuur en dieren op de mens. Maar we hebben ook nog vragen over hoe dit in de stad op een goede manier te doen zonder dat er overlast ontstaat van plaagdieren of kans komt op infectieziekten”, aldus Tineke Kramer, docent Dier- en Veehouderij en expert One Health. Met dit eerste concrete project hopen de initiatiefnemers de basis te leggen voor structurele samenwerking. “Aangezien wereldwijde verstedelijking in een rap tempo doorgaat is het essentieel meer kennis te vergaren over hoe steden op een verantwoorde manier kunnen groeien naar een gezonde leefomgeving” aldus Robert Drooghmans, docent Landscape and Environment Management.

Interdisciplinaire samenwerking is hierbij onontbeerlijk en zal zorgen voor flexibele “T-shaped professionals” die zowel in de breedte als in de diepte hun expertise kunnen inzetten, maar die ook de grenzen van hun vakgebied kennen en van nature de samenwerking opzoeken. SPH Docenten Antonio Silva en Ernst Cartigny: “SPH studenten hebben niet eerder met DV studenten samengewerkt, maar er heerst een goede sfeer in de groep en veel interesse over en weer voor elkaars expertise”. Door zo’n cross overs leidt Hogeschool Inholland jonge professionals op die elkaars taal spreken en zo bijdragen aan een meer duurzame samenleving.

Op 5 november a.s. pitchen de studenten hun gezamenlijke resultaten voor belangstellenden op het Gemeentehuis in Rotterdam. Belangstellenden kunnen zich aanmelden hiervoor via tineke.kramer@inholland.nl, let op er is een beperkt aantal plekken vrij. Verder is op 22 november a.s. een Conferentie Groen en Gezondheid, waar via een workshop de samenwerking AFL en GSW ook aan bod zal komen. Aanmelden hiervoor kan via de website van IVN.