Groen doen met Pluspunt … STICHTING PLUSPUNT WEST

HET AANGAAN VAN EEN GROENE VERBINTENIS

Actieacademie organiseert met en voor stichting Pluspunt groene activiteiten voor de bezoekers van Pluspunt West. Dit alles om de verbintenis van Pluspunt West te versterken met de wijk en met groene initiatieven in Delfshaven.

Activiteiten actieacademie:

Actieacademie benadert organisaties voor samenwerking met Pluspunt
Actieacademie organiseert ‘’groene trips’’ om de kennis van Pluspunt bezoekers […]

Regisseur van je eigen leven … bij CAVENT

WAT KUNNEN SOCIAAL WERKERS BIJDRAGEN AAN HET VERGROTEN VAN ZELFREDZAAMHEID VAN MENSEN MET EEN BEPERKING? WAT IS DE ROL EN FUNCTIE VAN DE SOCIAAL WERKER VAN DE TOEKOMST?

Actieacademie heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een woonladder voor zorgorganisatie Cavent. Volgend jaar gaat de actieacademie – samen met studenten – evaluaties uitvoeren naar de […]

Werken aan de stad van morgen … via CityLab010 en Right to Challenge

WAT IS DE ROL EN FUNCTIE VAN SOCIAAL WERKERS IN DE CONTEXT VAN DE STAD VAN MORGEN EN WAT ZOU DIE KUNNEN ZIJN?

Studenten Social Work van Inholland Rotterdam onderzoeken veranderingen in zorg en welzijn op het niveau van de stad. Doel is vanuit bewoners- beleids- én professional-perspectief inzicht te krijgen in de doorwerking en uitwerking […]

Challenge de stad! … met HOTSPOT HUTSPOT

OP WELKE MANIER CREËREN SOCIAAL ONDERNEMERS ALS HOTSPOT HUTSPOT PUBLIEKE WAARDE EN WAT KUNNEN ZIJ BIJDRAGEN AAN DE STAD VAN DE TOEKOMST?

 Het programma CHALLENGE DE STAD VAN DE TOEKOMST agendeert het gebruik van alternatieve strategieën voor een betere toekomst. Eén van onze vragen is wat dat betekent voor het sociaal werk in Rotterdam? Student Esmee […]

Lief en leed delen ….. begeleid door OPZOOMER MEE

WAT IS DE ROL EN FUNCTIE VAN SOCIAAL WERKERS IN DE CONTEXT VAN NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN EN WAT ZOU DIE KUNNEN ZIJN?

Studenten Social Work van Inholland Rotterdam onderzoeken veranderingen in zorg en welzijn op het niveau van straten en buurten. Doel is vanuit bewoners- beleids- én professional-perspectief inzicht te krijgen in de doorwerking en uitwerking […]

Een foto van de wijk maken …. met OPZOOMER MEE

OP WELKE MANIER VERANDERT HET HUIDIGE SOCIAAL WERK ALS GEVOLG VAN ‘NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN’ – met een focus op wijkteams en wijknetwerken – EN WELK PLAATJE KRIJGT MEN BIJ HET SAMENWERKEN VAN ACTIEVE BEWONERS, SOCIAAL ONDERNEMERS EN SOCIALE PROFESSIONALS?

Studenten Social Work van Inholland Rotterdam gaan in opdracht van Opzoomer Mee aan de slag met straatinterviews […]

Van Oranjeboomstraat tot Oranjedroomstraat …. met GELUKSHUIS & DAG VAN DE DIALOOG

ACTIEACADEMIE DOET ONDERZOEK NAAR DE WENSEN EN BEHOEFTEN & DROMEN VAN BEWONERS IN ORANJEBOOMSTRAAT IN DE WIJK FEIJENOORD EN DRAAGT BIJ AAN DE VERBEELDING, VERTALING EN REALISATIE ERVAN.
Studenten Social Work van Inholland Rotterdam gaan in 2015 en 2016 aan de slag in de Oranjeboomstraat om dromen van bewoners via dialoog, verbeelding, vertaling en activiteiten op […]