De opleiding Social work Rotterdam organiseert jaarlijks voor haar relaties uit de praktijk, aluministudenten en met name voor de praktijkbegeleiders van de studenten in de stage een korte cursus coaching.

Deze cursus is als zeer waardevol ervaren en speelt in op de ervaringen uit het werkveld in verhouding tot het binnenschoolsleren en bied ondersteuning bij het gericht coachen van studenten.

In het studiejaar 2018 – 2019 zijn wij overgegaan tot de implementatie van de Bacelor Social Work. Deze vernieuwing heeft ook invloed op het praktijk leren. De onderwijsvisie en de verwachtingen van begeleiders in de praktijk zijn t.o.v. de vorige opleiding op meerdere punten gewijzigd.

Voor de huidige studenten is deze nieuwe vorm van praktijk leren ook geheel nieuw. De opleiding besteed daarom extra aandacht tijdens de terugkomdagen op school aan de studenten.

Maar het lijkt ons raadzaam om ook de praktijkbegeleiders ( huidige en toekomstige) ook goed voor te bereiden op deze veranderingen en de consequenties voor de begeleiding van de studenten.

We nodingen u daarom van harte uit deel te nemen aan de cursus. Aanmelden voor deze cursus kan via actieacademie.rotterdam@inholland.nl

Data: 
18 maart van 14 tot 17 uur.
15 april van 14 tot 17 uur.
13 mei van 14 tot 17 uur.
3 juni van 14 tot 17 uur.