thema wijkgericht werken

OP WELKE MANIER VERANDERT HET HUIDIGE SOCIAAL WERK ALS GEVOLG VAN ‘NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN’ – met een focus op wijkteams en wijknetwerken – EN WELK PLAATJE KRIJGT MEN BIJ HET SAMENWERKEN VAN ACTIEVE BEWONERS, SOCIAAL ONDERNEMERS EN SOCIALE PROFESSIONALS?

Studenten Social Work van Inholland Rotterdam gaan in opdracht van Opzoomer Mee aan de slag met straatinterviews en het bespreekbaar maken van de resultaten ervan met lokale stakeholders en shareholders. Doel is vanuit bewonersperspectief inzicht te krijgen in de kwaliteit van maatschappelijke initiatieven in de wijk. Dit in het kader van de stedelijke ambitie om de betrokkenheid en zeggenschap van bewoners bij het organiseren van zorg en welzijn te vergroten.

Activiteiten actieacademie:

  • actieacademie voert in opdracht van Opzoomer Mee 100 straatinterviews uit in het gebied Delfshaven.
  • actieacademie ondersteunt 6 vierdejaarsstudenten bij het uitvoeren van afstudeeronderzoek naar de verbinding van formele en informele zorg vanuit de optiek van eenzaamheid bij ouderen en kindvriendelijke wijken.