act9

In de participatiesamenleving treedt de overheid stapje voor stapje terug en biedt zo ruimte voor andere partijen om maatschappelijke problemen op te pakken. Die ruimte wordt o.a. benut door bewoners. In Rotterdam kunnen bewoners nu hun Droomstraat realiseren. Bijvoorbeeld in de Oranjeboomstraat. De ervaringen van deze bewoners zijn van grote waarde voor de participatiesamenleving. In die ervaringen wordt zichtbaar welke (on)mogelijkheden de participatiesamenleving biedt om als bewoners zelf de leefomgeving aan te pakken.

 

Actieacademie

Studenten leren in dit programma welke wensen en noden bewoners hebben, hoe een Droomstraat tot stand komt, hoe de samenwerking tussen bewoners, instellingen en overheid vorm krijgt en hoe een sociaal werker een dergelijk proces kan ondersteunen. De studenten ontwikkelen al doende een visie en werkwijzen van waaruit ze hun eigen ideeën leren uitwerken. De Actieacademie biedt mogelijkheden aan ondernemende en avontuurlijke studenten en docenten om aan actieonderzoek en ander onderzoek te doen rond Droomstraten.

 

Droomstraten

In Gent zijn bewoners sinds 2014 aan de gang in zo’n 20 ‘Leefstraten’. In een Leefstraat nemen bewoners samen met vrijwilligers en instellingen hun straat onder handen en bouwen deze om tot hun Droomstraat. Elke Leefstraat is daardoor anders. Men maakt samen tijdelijk (een deel van) de straat autovrij of autoluw en realiseert andere parkeerplekken. Zo komt ruimte vrij voor groen, ontmoeting en samenleven. Ook Rotterdammers kunnen hun Droomstraten realiseren. De gemeente Rotterdam hoopt zo ook hoogopgeleide jonge gezinnen te behouden voor de stad. Op deze wijze zorgt men in een aantal wijken voor gentrificatie. Dat wil zeggen de wijk sociaaleconomisch sterker maken om leefbaarheidsproblemen tegen te gaan. In de pers worden de wijken daardoor ‘bakfietswijken’ genoemd. Men wil plekken realiseren voor zo’n 350 hoogopgeleide jonge gezinnen die graag in het centrum willen wonen. Woonbron, de corporatie zorgt voor gezinswoningen.

 

Sociaal Werkers

Sociaal Werkers zijn bij uitstek geschikt om vormen van bewonerszeggenschap, cocreatie en –productie samen met stakeholders en shareholders te ondersteunen en (door) te ontwikkelen. Zo ook bij Droomstraten.

 

Voorbeelden van (toekomstige) Droomstraten

In de eerste fase zijn Middelland, Nieuwe Westen (met o.a. de Heemraadstraat en de Beatrijsstraat) en het Oude Noorden aan de beurt. Ook de Oranjeboomstraat verandert in de ‘OranjeDroomstraat’. Later zullen eventueel straten in andere wijken volgen. Denk aan Liskwartier, Nieuw Crooswijk, Kralingen-West, Katendrecht en de Kop van Zuid-Entrepot.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over Droomstraten? Wil je meedoen aan (actie)onderzoek? Neem contact op met de Actieacademie.