In de participatiesamenleving treedt de overheid stapje voor stapje terug en biedt zo ruimte voor nieuwe en andere partijen om maatschappelijke problemen op te pakken. Die ruimte wordt nu o.a. benut door sociaal ondernemers.

Sociaal ondernemers zijn zelfstandige ondernemers die een product of dienst leveren en primair en expliciet een maatschappelijk probleem willen oplossen. Sociale ondernemingen zijn sterk in opkomst en zetten zich voor een duurzame samenleving en houden zich bezig met delen, ruilen of creëren. Bij deze ondernemers met hun duurzame businessmodellen vindt nu actuele en relevante sociale innovatie plaats.

De ervaringen van sociale ondernemingen zijn van grote waarde voor de participatiesamenleving. In die ervaringen wordt zichtbaar hoe de participatiesamenleving mogelijkheden biedt om maatschappelijke problemen op te lossen.

 

Actieacademie

Studenten leren in dit programma welke vormen sociaal ondernemerschap kan hebben, hoe ze ontstaan en welke rol dit vervult in de participatiesamenleving. Van belang is het idee achter sociaal ondernemerschap en de ideeën achter initiatieven te leren kennen. De studenten ontwikkelen al doende een visie op sociaal ondernemerschap van waaruit ze hun eigen ideeën leren uitwerken.

De Actieacademie biedt mogelijkheden aan ondernemende en avontuurlijke studenten en docenten om aan actieonderzoek en ander onderzoek te doen. Van nabij kan men zien wat sociaal ondernemers precies doen en wat deze vorm van ondernemen oplevert.

 

Meervoudige waardecreatie

Bij sociaal ondernemers wordt hun effectiviteit bepaald door de mate waarin ze meervoudige waardecreatie creëren en deze zichtbaar maken bij stakeholders. Meervoudige waardecreatie is het nastreven van sociale en ecologische doelen naast financiële doelen. Hun businessmodellen laten zien in welke mate het in de praktijk mogelijk is om op innovatieve wijze een duurzame samenleving te realiseren.

 

Sociaal ondernemerschap

Sociale ondernemingen hebben gemeen dat het zelfstandige ondernemingen zijn die een product of dienst leveren en primair en expliciet een maatschappelijk probleem willen oplossen. Het gaat om ondernemingen die enerzijds economisch zelfstandig zijn en dus niet duurzaam volledig afhankelijk zijn van subsidies, schenkingen en donaties. Anderzijds zijn het organisatorisch zelfstandige ondernemingen die hun beleid onafhankelijk van de overheid of van ‘reguliere’ bedrijven kunnen voeren. Voor sociale ondernemingen staat de financiële doelstelling ten dienste van het primaire maatschappelijke doel. Dit onderscheidt de sociale onderneming van ‘gewone’ ondernemingen.

 

Social Workers

Social Workers zijn bij uitstek geschikt om kleinschalige vormen van burgerinitiatief en sociaal ondernemerschap op het terrein van zorg en welzijn samen met stakeholders en shareholders te (leren) ondersteunen en (door) te ontwikkelen.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over Sociaal Ondernemerschap en Meervoudige Waardecreatie? Wil je meedoen aan actieonderzoek? Neem contact op met de Actieacademie.

 

Voorbeelden van projecten

Op de website van De Makers van Rotterdam (http://demakersvanrotterdam.nl/) zijn vele van deze voorbeelden te vinden.