IMG-20151007-WA0010

Voor de organisatie van het Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 (NRW) is de wijk het uitgangspunt. In de wijken zoekt men de best passende oplossingen samen met de aanbieders van zorg en welzijn, sociaal ondernemers, het maatschappelijk middenveld en bewoners. Het NRW richt zich in de wijk op het steviger maken van netwerken en ondernemende gemeenschappen en stimuleert eigenaarschap van bewoners. Essentieel is om de vraag van bewoners te kennen, initiatieven te ondersteunen en om bewoners, sociaal ondernemers en organisaties bij elkaar te brengen.

 

Actieacademie

Studenten leren in dit programma wat het Nieuw Rotterdams Welzijn inhoudt, welke vormen Wijkgericht werken er zijn en hoe bewoners daar zelf – al dan niet ondersteund door professionals – vorm en inhoud aan (kunnen) geven. Van belang daarbij is zowel de motieven achter de betrokkenheid en zeggenschap van bewoners bij hun buren, hun straat en hun wijk alsook de ideeën achter concrete initiatieven te leren kennen. De studenten ontwikkelen al doende een visie op wijkgericht werken van waaruit ze hun eigen ideeën leren uitwerken. De Actieacademie biedt mogelijkheden aan ondernemende en avontuurlijke studenten en docenten om aan actieonderzoek en ander onderzoek te doen. Van nabij kan men zien wat Wijkgericht werken precies inhoudt en wat deze vorm van werken oplevert. Er zijn mogelijkheden voor onderzoek bij verschillende projecten.

 

Droomstraat Citylab010

De gemeente wil graag hoogopgeleide jonge gezinnen behouden voor de stad door Kansrijke wijken te stimuleren (de ‘bakfietswijken’). Het gemeentebestuur zoekt daarvoor plek voor zo’n 350 hoogopgeleide jonge gezinnen die graag in het centrum willen wonen. Woonbron, de corporatie, zorgt voor gezinswoningen . De bewoners maken vervolgens hun eigen  ‘Droomstraat’ in samenwerking met gemeente en maatschappelijke instellingen. Droomstraat Berkelselaan is een van de eerste projecten die met geld uit CityLab010 (thema Kansrijke Wijken) wordt gerealiseerd. Meer groen, meer fietsenstalling, minder parkeerplekken? Met Droomstraten bepalen bewoners zelf hoe de straat eruit komt te zien.

RTL Nieuws besteedde zaterdag 29 augustus aandacht aan het project.

 

Versterken van de wijk door ‘De foto van…’

Effecten van bewonersinitiatieven zijn lastig te meten en recent is er een meetinstrument voor ontwikkeld: De foto van…. Door inzet van een mix van kwantitatief en kwalitatief onderzoek krijg je een beeld van welke initiatieven er in een wijk zijn, wat hun kenmerken zijn, hoe hun bekend en gewaardeerd zijn ze en of ze effect hebben op de leefbaarheid in de wijk. De resultaten van de meting worden gepresenteerd op een buurtbijeenkomst voor bewoners. Men bespreekt ook aanbevelingen tot verbetering/versterking van de initiatieven, die vervolgens door de initiatiefnemers uitgevoerd kunnen worden. ‘De foto van …’ levert daarmee bouwstenen voor een verbeteragenda van de wijk.

 

Social Workers

Social Workers zijn bij uitstek geschikt om Wijkgericht werken, allerlei initiatieven en sociaal ondernemerschap op het terrein van zorg en welzijn in de wijk samen met stakeholders en shareholders te (leren) ondersteunen en (door) te ontwikkelen.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over Wijkgericht werken? Wil je meedoen aan (actie)onderzoek? Neem contact op met de Actieacademie.