Lief-en-leed

WAT IS DE ROL EN FUNCTIE VAN SOCIAAL WERKERS IN DE CONTEXT VAN NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN EN WAT ZOU DIE KUNNEN ZIJN?

Studenten Social Work van Inholland Rotterdam onderzoeken veranderingen in zorg en welzijn op het niveau van straten en buurten. Doel is vanuit bewoners- beleids- én professional-perspectief inzicht te krijgen in de doorwerking en uitwerking van de participatiesamenleving.

Activiteiten van de actieacademie:

  • actieacademie ondersteunt vierdejaarsstudenten bij het uitvoeren van afstudeeronderzoek naar de verbinding van formele en informele zorg op het niveau van de straat.
  • actieacademie testte in opdracht van Opzoomer Mee het Lief & Leed-metertje.

Rotterdam telt inmiddels 400 straten waar bewoners Lief & Leed delen. Zo let men in deze straten op ouderen, besteedt men aandacht aan zieken, doet men zo nodig boodschappen voor elkaar of is er een attentie bij bijzondere gebeurtenissen. Opzoomer Mee heeft ook 6 Lief & Leedpilots uitgezet en rond deze pilots een ‘lab’ georganiseerd.