Wij zijn Sarah en Julraince, wij studeren samen de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlening aan de Inholland Rotterdam. Momenteel lopen wij stage bij de Actieacademie. In samenwerking met de welzijnsorganisatie DOCK doen wij huisbezoeken bij 75-plussers in Rotterdam. Om te kijken of alles in orde is en om te vragen of de senior een steuntje in de rug kan gebruiken.

Ouder worden, dat worden we allemaal, als we geluk hebben. Maar hoe we ouder worden, is nog de vraag. Misschien brengt ouderdom ons vele levenservaringen die we kunnen delen met onze kleinkinderen. Misschien hebben we op ons 80e levensjaar wel eindelijk de six pack kunnen kweken die op ons twintigste echt niet te behalen viel. Of misschien brengt ouderdom ons eenzaamheid en eindigen we met een kat genaamd Jaapje op de bank, het enige contact dat je dan nog hebt. Nadenken over wat ouderdom kan brengen is mooi, maar weten hoe ouderdom nou echt kan zijn is natuurlijk heel wat anders.

Onze huisbezoeken begonnen we dan ook met goede moed. We hadden onze vragenlijsten die we keurig wilden afwerken en we waren de trotse bezitters over een legitimatiepas van DOCK. Deze leken alleen al snel overbodig. De eerste vijf adressen waar we aanbelden deden niet open. De volgende drie adressen lieten ons vriendelijk weten dat alles prima verliep en geen hulp nodig was. Toen, na al die dichte deuren, werd er eindelijk bij iemand opengedaan. In de deuropening stond een echtpaar. Het echtpaar verwelkomden ons en liet ons meteen binnen, dit terwijl ze geen idee hadden wie wij waren! Echter, binnen bleek dat het echtpaar geen Nederlands sprak en wij konden hierdoor niet vertellen waarvoor wij waren gekomen. Maar dankzij de verschillende en diverse achtergronden binnen DOCK, konden wij telefonisch een beroep doen op iemand die dezelfde taal sprak als het echtpaar! Na het telefoongesprek werd het duidelijk dat meneer en mevrouw wel degelijk hulp nodig hadden. Zij hadden geen netwerk om op terug te vallen en door fysieke beperkingen komt het echtpaar nauwelijks buiten. Dit probleem zagen wij tijdens de volgende huisbezoeken die we afnamen vaker terugkomen.

Wij hebben de samenwerking met de Actieacademie, Gemeente Rotterdam en DOCK de afgelopen periode als zeer prettig ervaren en hopen dit voort te kunnen zetten in toekomstige projecten. Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om in het bijzonder Perry van Rijn en Hafida Dardou te bedanken voor de kans die wij gekregen hebben om hier stage te mogen lopen.

Tekst: Sarah en Julraince