logo-ACT-small-wit-1

Sociaal Pedagogische Hulpverlening
S.V. GIO is een naschools sport- en onderwijstraject van 20 weken voor kinderen uit groep 7 en 8 met een leerachterstand. Kinderen werken 1x in de week na schooltijd via out of the box opdrachten aan begrijpend lezen, spelling en rekenen in groepen van 15 kinderen. De groepen worden begeleid door een geschoolde docent en studenten van de PABO. S.V. GIO is geen toverschool, want die bestaan niet. S.V. GIO is wel hartstikke leuk en een uniek leerconcept, waar kinderen met hun eigen coach toekomstgericht werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor maken de kinderen sprongen in hun zelfbewustzijn en hun zelfvertrouwen, waardoor ook hun schoolprestaties vooruit gaan.

 

 

 

Mogelijkheden afstudeeropdracht
Voor studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening is er de mogelijkheid een afstudeeropdracht uit te voeren bij S.V. Gio. De begeleiding hiervan loopt vanuit de Actieacademie. Centrale thema’s zijn:

  •  Ouderbetrokkenheid en Participatie
  •  Opvoedklimaat en Empowerment
  •  Sociaal- en Wijkgerichte methodiek

De ouders van de kinderen worden betrokken als zijnde een groep supporters, als het ware de fanclub van hun kind. De hoofdvraag kan in de richting gaan van:

‘Hoe geeft men via SV Gio vorm aan de ouders-fanclub van hun kind?’

De mogelijkheden voor vierdejaars studenten liggen in het onderzoeken en beschrijven van de methode, of een aanbeveling, met oog op de werkwijze/benaderingsmethode van S.V. Gio. Tijdens de deelname zullen er ca. 4 bijeenkomsten plaatsvinden waar informatie wordt uitgewisseld onder betrokkenen van de stichting.

 

Meer informatie? Kijk op http://www.svgio.nl/

Contact:
Erik Sterk – Erik.Sterk@inholland.nl

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

logo-ACT-small-wit-1

Pabo
S.V. GIO is een naschools sport- en onderwijstraject van 20 weken voor kinderen uit groep 7 en 8 met een leerachterstand. Kinderen werken 1x in de week na schooltijd via out of the box opdrachten aan begrijpend lezen, spelling en rekenen in groepen van 15 kinderen. De groepen worden begeleid door een geschoolde docent en studenten van de PABO. S.V. GIO is geen toverschool, want die bestaan niet. S.V. GIO is wel hartstikke leuk en een uniek leerconcept, waar kinderen met hun eigen coach toekomstgericht werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor maken de kinderen sprongen in hun zelfbewustzijn en hun zelfvertrouwen, waardoor ook hun schoolprestaties vooruit gaan.

 

 

 

Mogelijkheden afstudeeropdracht
Het is mogelijk een afstudeeropdracht uit te voeren bij S.V. Gio. De begeleiding hiervan loopt vanuit de Actieacademie. Studenten van de Pabo houden zich bij deze afstudeeropdracht bezig met thema’s:

  • Ouderbetrokkenheid
  • Positieve Gezondheid
  • Bewegen en Sport

Bij S.V. Gio krijgt de vierdejaars student de mogelijkheid zich te betrekken bij de werkzaamheden met de doelgroep,  die zowel bestaat uit kinderen als hun ouders. Via een begeleidend traject wordt er gewerkt naar het ontwikkelen van een onderzoek, met als uitgangspunt een beschrijving van de methoden of een aanbeveling bijvoorbeeld. Deze kan bijvoorbeeld gericht zijn op de ouderbetrokkenheid, het supporter zijn, voor hun kinderen die deelnemen aan het programma. Ze worden de fanclub van hun kind.

‘Hoe geeft men via SV Gio vorm aan de ouders-fanclub van hun kind?’

Als onderdeel van deze afstudeeropdracht heeft de student de mogelijkheid aan te sluiten bij ca. 4  informatiebijeenkomsten van de stichting.

Meer informatie? Kijk op http://www.svgio.nl/

Contact:
Erik Sterk – Erik.Sterk@inholland.nl