Oranje'droom'straat

ACTIEACADEMIE DOET ONDERZOEK NAAR DE WENSEN EN BEHOEFTEN & DROMEN VAN BEWONERS IN ORANJEBOOMSTRAAT IN DE WIJK FEIJENOORD EN DRAAGT BIJ AAN DE VERBEELDING, VERTALING EN REALISATIE ERVAN.

Studenten Social Work van Inholland Rotterdam gaan in 2015 en 2016 aan de slag in de Oranjeboomstraat om dromen van bewoners via dialoog, verbeelding, vertaling en activiteiten op te halen, verbeelden en realiseren. Een samenwerking met Gelukshuis Feijenoord en Dag van de Dialoog.

Activiteiten actieacademie:

  • actieacademie is medeorganisator van 6 dialoogtafels op de Oranjeboomstraat op 13 november 2015 in het kader van de Dag van de Dialoog.
  • actieacademie werft en ondersteunt studenten bij het houden van straatinterviews in het kader van stage en/of afstudeeronderzoek.
  • actieacademie ondersteunt vierdejaarsstudenten bij het uitvoeren van afstudeeronderzoek naar het instrument Droomstraat in het kader van het programma Kansrijke Wijken. Casus: Oranjeboomstraat.
  • actieacademie verbindt de minor gemeenschapskunst en cultuureducatie CMV aan een concrete praktijk: de verbeelding, vertaling en realisatie van Oranjeboomstraat tot Oranjedroomstraat.