cavent

WAT KUNNEN SOCIAAL WERKERS BIJDRAGEN AAN HET VERGROTEN VAN ZELFREDZAAMHEID VAN MENSEN MET EEN BEPERKING? WAT IS DE ROL EN FUNCTIE VAN DE SOCIAAL WERKER VAN DE TOEKOMST?

Actieacademie heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een woonladder voor zorgorganisatie Cavent. Volgend jaar gaat de actieacademie – samen met studenten – evaluaties uitvoeren naar de werking van de ladder.

Activiteiten van de actieacademie:

  • actieacademie ondersteunt derde- en vierdejaarsstudenten bij het uitvoeren van afstudeeronderzoek naar de methoden en technieken van de sociaal werker van de toekomst.