Voor ons moet het gaan om èchte mensen, èchte vraagstukken en èchte oplossingen. Goed onderwijs gaat immers niet (alleen) om het behalen van een hoog cijfer. Want één ding is de duidelijk geworden in de wereld van onderwijs, zorg en welzijn: op het moment dat studenten, bewoners, cliënten en patiënten gereduceerd worden tot ‘cijfers’ en ‘productie’, gaat het mis. Goed onderwijs vraagt van aankomend sociaal werkers, naast kwalificatie, ook om socialisatie en persoonsvorming. Samen met direct betrokkenen werken aan (het oplossen van) concrete vraagstukken is één van de manieren waarop de actieacademie dit onderwijs helpt organiseren.

Actieacademie verbindt het beroepsonderwijs met een veranderende beroepspraktijk, en andersom. We zijn een ‘maatschappelijke’ werkplaats waar studenten Social Work samen met belanghebbenden aan actuele stedelijke vraagstukken kunnen werken. Belangrijke uitgangspunten zijn: een integrale benadering, het denken vanuit het perspectief van belanghebbenden en samen en al doende leren. Onderzoekend onderwijs en vraagstukgericht werken zijn de pijlers waarop onze aanpak is gebaseerd. Samen met onze partners, zowel binnen als buiten het onderwijs, werken wij aan een gezonde samenleving.


Contactgegevens: